More

  Chain Lyrics in Sinhala – Costa (චේන්)

  This post is regarding the latest Costa song named Chain Song. We have added the Chain song lyrics in Sinhala in Image format. For more Sinhala lyrics content, go to our Sinhala Lyrics page.

  Chain song details are as below.

  දකින දකින තැන බලපන් වැහිලා හිමෙන්
  මගේ සතුට වන්ඩියක් නං මන් ඉන්නේ දැන් රිමෙන්
  ජීවිතේ දවසින් දවස යන්නේ ගෙවිල කෙමෙන්
  දීපු දේවල් වලට ස්තුති මම කියන්නම් ආමෙන්
  වැටුනා යටින් මං උඩට මිසක් Set නෑ මං ඇමට
  හැප්පෙන්ඩ ගියපු වන්ඩිය බේරුවේ කපලා වමට
  දනින් වැටී මන් කොනක යැද්ද බලන් මං උඩට
  Chain පැන්න මගේ ලෝකේ මම තනිවී මටම
  
  දාපු දාපු වස වෙනස් වෙද්දී මම ඒ විදියට වුණා වෙනස්
  ලෝකය දැක්කම Acid වලින් මම ඇත්තට දකිද්දී වෙනස්
  දැක්කම චරිතයේ විනිවිද බාවය ආසම නෑ මං පොරට
  ලෞකික ජිවිතේ ආතල් හින්ද මම ආගම දැක්කෙම හොරට
  බෞද්ද ධර්මය ඇත්තක් නම් මන් ආයෙත් මව් ගර්බෙට
  ආගම ධර්මය වෙනස් වුණත් ඔය කවුරුත් යටවෙය් කර්මෙට
  මේ හම යය් බන් බල්ලට මං නං වඳින්නේ අල්ලට
  දාගද්දී ඒකි බන් කටට ඒකි තදකරා තියල බං තල්ලට
  
  කොච්චර Try කරත් ඈත් වෙන්ඩ මම වෙන්ඩම ආසම මත්
  පුරවලා මගේ කටේ දැන් රන් දත්
  32 න් ආසම මන් වන් දත්
  අපි කුඩු කරොත් වත දැන් කුඩු කරන්නේ පිනවන්නට දිව ඇස් කන්
  දුරුකරනවා උඹේ වස් බං
  මේ Beat එක හැදුවේ මන් ඇස් වහං
  
  Entrance Music undertaker මට වැදුනම pill එක Molly
  Trip එක මට full Peak බඩු බහිද්දී කොල්ලට sorry
  හිත සහ හදවත Fight එකක් වගේ Cartoon Tom & Jerry
  කොච්චර බිව්වත් වදින්නේ නෑ මට නෑ මට රාළහාමි දැන් වෙරි
  කඩුවෙල වංගුව ගත්තේ මං ස්කර්ර්ර්ර්ර්ර්ට්
  බැංකුවේ ශේෂය ( cash counting noise )
  උඩ අහසේ මං ( eagle )
  හිත සිංහයා වගේ බං (Roar )
  කෙල්ල කියය් ඔයා දැම්මම පෙති බබා ඔයාගේ චරිතේ හරිම වෙනස්
  අල්ලන් අතින් මම කෙල්ලගෙන් අහනවා ඔයාට sure ද ? මං හරිම කෙනා
  
  දකින දකින තැන බලපන් වැහිලා හිමෙන්
  මගේ සතුට වන්ඩියක් නං මන් ඉන්නේ දැන් රිමෙන්
  ජීවිතේ දවසින් දවස යන්නේ ගෙවිල කෙමෙන්
  දීපු දේවල් වලට ස්තුති මම කියන්නම් ආමෙන්
  වැටුනා යටින් මං උඩට මිසක් Set නෑ මං ඇමට
  හැප්පෙන්ඩ ගියපු වන්ඩිය බේරුවේ කපලා වමට
  දනින් වැටී මන් කොනක යැද්ද බලන් මං උඩට
  Chain පැන්න මගේ ලෝකේ මම තනිවී මටම
  කොච්චර කැරි වැඩ කරත් ඊයේ මම උදේ පාන්දරම දණින්
  හම්බෙන ගොඩක් උන් මගේ ජිවිතේ බං උන් දිව දෙකේ නය් උන් Cunning
  මහත්තයා වගේ බන් රනිල් හැබය් මම ආසම මනුස්සයා සුනිල්
  කහවත්තේ නෙමේ මන් හැබය් අතේ මුදු වගෙ මැණික් මන් විනිල්
  
  Dollar Euro පවුම් කැරකෙනෙන්නේ අතේ බං සැපට
  හැබය් තාම set මට ඒකාලේ ඇඳපු කැපම
  කොල්ලෝ තාම කියය් ආස උඹේ ඒකාලේ රැපට
  පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙලා මන්
  පොඩ්ඩක් ඉන්නේ මන් සැපට
  
  මේ සංගීතේ දැම්ම මාව හරි පාරට
  මේක කෙලින් පාරක් මට ඔන්නේ නෑ මාලිම මට
  යන්නේ චාරිකා මම ඒවා lyrics කරා
  හීනයක් වෙච්ච ගොඩක් දේවල් අද Legit වෙලා
  ඒවා legit වෙලා show වල අද මං Headline වෙලා
  මෙසේ තට්ටු කරපු බෙර යකෝ Bassline වෙලා
  ඒකාලේ බීපු දේවල් අද හුත්තෝ සේලයින් වෙලා
  කාලෙකින් කිව්වේ නෑ කවුරුත් මට කෙට්ටු වෙලා
  
  20 20 නෙමේ මගේ ජිවිතේ මං test match මං දිනුන්
  දිණුම ඈත අත වනනවා හැබය් මං ගහන්නේ නෑ බං පිනුම්
  ආදරෙන් ද කොහෙද මතක් වෙලා මාව යන්නෙම හචින් මට කිඹුහුම්
  තාත්ත එව්වා මාව Europe ඩොටකට මම කුළුඳුල පවුලක බිලිදුන්
  
  දකින දකින තැන බලපන් වැහිලා හිමෙන්
  මගේ සතුට වන්ඩියක් නං මන් ඉන්නේ දැන් රිමෙන්
  ජීවිතේ දවසින් දවස යන්නේ ගෙවිල කෙමෙන්
  දීපු දේවල් වලට ස්තුති මම කියන්නම් ආමෙන්
  වැටුනා යටින් මං උඩට මිසක් Set නෑ මං ඇමට
  හැප්පෙන්ඩ ගියපු වන්ඩිය බේරුවේ කපලා වමට
  දනින් වැටී මන් කොනක යැද්ද බලන් මං උඩට
  Chain පැන්න මගේ ලෝකේ මම තනිවී මටම
  
  written by Costa 

  Chain Sinhala Lyrics Download

  chain by costa lyrics in sinhala and english

  We do not host any copyrighted material on our site like Chain MP3 download files of Costa. All our Lyrics images are copyrighted by us, using this Chain Lyrics by Costa image on your site is labeled Illegal and we can legally take action againt it.

  Recent Articles

  Leave A Reply

  Please enter your comment!
  Please enter your name here